• Cisterna 1
 • Cisterna 2
 • Cisterna 3
 • Cisterna 4
  Nezávazná poptávka

  Topné oleje

  Extra lehký topný olej se používá především jako topné médium ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech. Pro zlepšení užitných vlastností může obsahovat vhodná aditiva. Dodává se obvykle v silničních a železničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci s ETO musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení. Olej obsahuje účinné přísady k zabezpečení potřebných nízkoteplotních vlastností, pro zlepšení mazivosti, protikorozních vlastností a oxidační stálosti zejména při skladování. Je to červená čirá kapalina barvená. Extra lehké topné oleje pocházející přímo z českých rafinérií mají parametry vysoce jakostní motorové nafty. Topný olej extra lehký je ze všech druhů nejkvalitnější a obsahuje nejvíce energie. Používá se především pro vytápění rodinných domů a v kotelnách do instalovaného výkonu 5 MW.

  Těžký topný olej je zpravidla vyráběn ze zbytkových frakcí pocházející ze sekundárních termických procesů zpracování ropy, především destilačních zbytků. Často se jedná o poměrně složitou směs různých vakuových zbytkových frakcí, kterou je potřeba vhodným způsobem upravit tak, aby splňovala normované či zákazníkem požadované parametry, jakými jsou především jeho hustota, viskozita, bod vzplanutí či celkový obsah síry. Těžký topný olej (mazut) má nejvyšší hustotu a viskozitu a používá se především v průmyslu a energetice v tepelných zařízeních s vyšším instalovaným výkonem (nad 5 MW).