• Cisterna
Nezávazná poptávka

Nabídka služeb

Společnost Petrol Plzeň zajišťuje přepravu pohonných hmot moderními cisternovými soupravami. V ČR jezdí v barvách společnosti Petrol cisternové soupravy. V současné době disponujeme několika soupravami pro přepravu pohonných hmot a to jak velkokapacitními o objemu 36000 litrů tak cisternami s menším objemem o objemu 21 000 litrů, které jsou určeny na dopravu pohonných hmot do horských oblastí a obtížně přístupných míst. V případě potřeby využíváme smluvní dopravce, kteří pro nás zajišťují přepravu pohonných hmot v celé ČR. Zakládáme si na tom že všechny naše cisterny jsou vybaveny veškerým technickým zařízením potřebným k tomu, aby přeprava pohonných hmot byla bezpečná a riziko ekologické havárie minimální.

Naším hlavním dodavatelem je akciová společnost ČEPRO. Vzorky pohonných hmot jsou pravidelně odebírány přímo na čerpacích stanicích a jsou podrobeny přísné kontrole v laboratořích ČEPRO, a. s., nebo v Ústavu paliv a maziv. Původ a kvalita každé dodávky pohonných hmot jsou deklarovány příslušným atestem, který je na každé čerpací stanici k dispozici.